Naša filozofia

Prichádzame na túto Zem, aby sme boli zdraví a šťastní.

Existuje však mnoho faktorov, ktoré nás ovplyvňujú. Na jednej strane je to naše životné prostredie, (znečistené ovzdušie, ozónové diery, znečistená voda, baktérie a vírusy) na strane druhej je to sociálne prostredie a s tým sú spojený (stres, vysoké pracovné tempo, preťaženie, vypätie, rodinné problémy…).
Každý živý organizmus je udržiavaný v zdraví pomocou adaptačných procesov (biochemických, imunitných, neurovegetatívnych, hormonálnych a psychosomatických). Ak sa tieto procesy narušia vplyvom dlhodobého stresu, častého užívania liekov od bolesti, hormonálnych preparátov, antibiotík, organizmus sa dostáva do stavu nerovnováhy (zo stavu zdravia do stavu choroby). Ak sa včas postaráme o to, aby sa opäť vytvorila rovnováha, vyzdravieme a telo sa nedostane do chronického chorobného stavu.

Preto našou úlohou voči organizmu je – naučiť ho, spomenúť si a obnoviť mechanizmus samouzdravenia. A to veľmi komplexne a s úspechom robí SCENAR.