PharmDr. Denisa Novosadová

Profil terapeuta

„Veľa ľudí sa ma pýta, ako sa môže vyštudovaný farmaceut prepracovať k alternatívnej medicíne. Odpoveď je veľmi jednoduchá: tak ako väčšine z mojich známych aj mne narodenie detí zmenilo pohľad na svet. Choroby a zdravotné problémy mojich detí liečené klasickou medicínou nás vtiahli do začarovaného kruhu: lieky – kontrola – ďalšia choroba – nové lieky – atď. Vtedy som začala hľadať alternatívne možnosti liečby, šetrnejšie k detskému organizmu. A tak som sa prvý krát stretla so Scenar terapiou. Jej výsledky na mojich deťoch si ma podmanili natoľko, že som sa začala intenzívne venovať alternatívnej medicíne.“

Kontaktné údaje:
PharmDr. Denisa Novosadová, SAKhom
Telefón: + 421 903 49 39 39
Mail: novosadova.denisa@gmail.com

Farmaceutické vzdelanie:
1997 – Titul Mgr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave
2000 – Titul Pharm.Dr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Rigorózna skúška v študijnom odbore farmácia
2000 – získaná špecializácia v odbore lekárenstvo 1. stupňa

Scenar akadémia:
2015/2016 – Lektorské skúšky: lektor Skenar Akadémie Slovensko

od 2016 – pravidelne odborná prax pod vedením Prof. A. Revenka
2015 – Master seminár + prax pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – prax pod vedením Prof. A. Revenko
2014 – Lotyšsko: nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, pediatria, skoliózy) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2014 – prax pod vedením Prof. A. Revenko
2013 – Odessa: nadstavbový seminár (stres management, chronické ochorenia) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko
2013 – prax pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – seminár klasickej scenar terapie (v odbore neurológia) pod vedením Prof. A. Revenko
2012 – Viedeň: Master seminár scenar technológie pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – seminár klasickej scenar terapie (protibolestivé techniky) pod vedením Prof. A. Revenko
2011 – Viedeň: nadstavbový seminár scenar technológie pod vedením Mudr. G. Subbotina
2010 – základný seminár scenar technológie 1A – základné techniky pod vedením Mudr. N. Sabová
2008 – kurz homescenar pod vedením Mudr. N. Sabová

Bowen:
2011 – Bowenova technika I
2011 – Bowenova technika II
2011 – Bowenova technika III

Slovenská akadémia klasickej homeopatie:
2015 – ukončené štvorročné štúdium (SAKhom)

2015 – Seminár Dr.Jonathan Hardy, Anglicko
2015 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2015 – Seminár Systém rastlinnej ríše, Dr. Jan Scholten z Holandska
2014 – Seminár Úzkostné stavy a panika, Dr. Mahesh Gandhi z Indie
2014 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2014 – Seminár Akútne ochorenia, Dr. Franz Swoboda z Rakúska
2013 – Seminár Homeopatická liečba detí, Dr. Y.Pernet de Ridder z Holandska
2013 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2012 – Seminár Wonderful plants, Jan Scholten z Nemecka
2012 – Seminár Dr. Markus Kuntosch z Nemecka
2012 – Seminár Dynamická homeopatia, Louis Klein z Kanady
2012 – Seminár Sehgalovej metódy. Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie
2011 – Seminár Akútne ochorenia, Chris Kurz, PhD. z Rakúska
2011 – Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Yogesh Sehgal z Indie